گزارش تصویری


بازدید امام جمعه و فرماندار شهرستان اسفراین از شرکت کشت و صنعت اسفراین

1396/5/6

توضیحات : بازدید امام جمعه و فرماندار شهرستان اسفراین از شرکت کشت و صنعت اسفراین

نظر شما