جزئیات خبر


توسط شرکت کشت و صنعت اسفراین صورت گرفته است؛

استفاده از کودهای زیستی مقدمه ای برای ورود به عرصه تولید محصولات سالم و ارگانیک

استفاده از کودهای زیستی مقدمه ای برای ورود به عرصه تولید محصولات سالم و ارگانیک
1396/8/11

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت اسفراین از استفاده کودهای زیستی استاندارد در برنامه های آینده این شرکت خبر داد.
دکتر حمید برکی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی رضوی بیان کرد: استفاده از کودهای زیستی استاندارد ضمن افزایش تولید محصول می تواند منجر به کاهش مصرف کودهای شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی شود.
وی ادامه داد: استفاده از باکتری‌ها و قارچ‌های مفید خاکزی که در هم‌زیستی با ریشه گیاهان، موجبات تسهیل جذب آب و مواد غذایی را برای گیاهان فراهم می‌کنند، سالیان درازی است که در توسعه کشاورزی پایدار مورد توجه بسیاری از محققان و کشاورزان قرار گرفته است.
برکی با بیان این که میکروارگانیسم‌های مفید خاکزی، عناصر موجود در خاک را به شکل قابل دسترس برای ریشه گیاه تبدیل می‌کنند.
وی ادامه داد: در همین راستا، شرکت کشت و صنعت اسفراین ، در سال جاری نسبت به استفاده آزمایشی از کودهای زیستی شامل کودهای حاوی باکتری ها و قارچ‌های تجزیه‌کننده ازت، فسفر، پتاسیم و گوگرد و همچنین قارچ مایکوریزا که با ایجاد هم‌زیستی با ریشه گیاهان باعث افزایش جذب آب و املاح به ویژه عنصر فسفر توسط گیاه می‌شود، اقدام نموده است.
برکی اضافه کرد: در صورت دستیابی به نتیجه مطلوب، در سال‌های آینده مصرف کودهای زیستی مزبور توسعه پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به نقش این میکروارگانسیم‌ها برای کاهش مصرف نهاده های شیمیایی، افزود: چنانچه کودهای زیستی در شرایط مطلوب و به روش صحیح مورد استفاده قرار گیرند می توان مصرف نهاده های شیمیایی مرسوم را یک سوم مصرف فعلی کاهش داد.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت اسفراین با تاکید بر لزوم تولید محصولات کشاورزی سالم، گفت: با توجه به عوارض بسیار سوء مصرف نهاده های شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی که علاوه بر تخریب خاک، سلامت جامعه را نیز به شدت تهدید می کند لازم است ، مصرف کودهای شیمیایی صرفاً بر مبنای آزمون خاک و به مقدار حداقل انجام شود و به تدریج مصرف کودهای زیستی استاندارد مورد توجه قرار گیرد.
 
310-96

نظر شما