چشم انداز


در مسير سبز شركتي خواهد بود ، برتر در استان و جزء برترينهاي كشوري در توليد محصولات كشاورزي ، دامپروري ، شيلات و بذور با نگاهي به صادرات با بهره مندي از منابع انساني متخصص موجود با استفاده از آخرين تكنولوژي و حفاظت ، احياء و بهره برداري پايدار از منابع طبيعي و پايه با هدف ارتقاء 100 درصدي ارزش افزوده آب در فضايي معنوي .