معرفی


شرکت کشت و صنعت اسفراین با مساحت 4500 هکتار به عنوان تنها کشت و صنعت استان خراسان شمالی در فاصله 35 کیلو متری جنوب غربی شهرستان اسفراین قرار دارد . از کل مساحت فوق حدود 2500هکتار قابل کشت و حدود 2000 هکتار آن بایر و غیر قابل کشت می باشد . طبق اساسنامه ، موضوع اصلی فعالیـت شرکت عبارت ازعملیات کشاورزی ،دامپروری وایجاد صنایع و کارخانجات تبدیل فرآورده های کشـاورزی و دامی است . و در حال حاضر در زمینه های کشاورزی ، دامپروری ( گوسفنداری و پرورش ماهی ) و تولید بذر اصلاح شده غلات فعالیت می نماید .