معرفی


شرکت کشت و صنعت اسفراین با مساحت 4500 هکتار به عنوان تنها کشت و صنعت استان خراسان شمالی در فاصله 35 کیلومتری جنوب غربی شهرستان اسفراین قرار دارد . از کل مساحت فوق، حدود 650 هکتار  متناسب با منابع آبی شرکت قابل کشت می باشد.
موضوع اصلی فعالیـت شرکت عبارت ازعملیات کشاورزی ،دامپروری وایجاد صنایع و کارخانجات تبدیل فرآورده های کشـاورزی و دامی است
تولید و فرآوری محصولات گلخانه ای و گیاهان دارویی به طور کلی ارتقاء کیفی محصولات کشاورزی، دامپروری و شیلات با رویکرد صادرات به خارج از کشور و اهداف جدید شرکت محسوب می شود.